Μοιραζόμαστε ιστορίες. Μαθαίνουμε στην πράξη. Συμμετέχουμε.

Social Dining

Βρισκόμαστε σε έναν χώρο και μοιραζόμαστε ιστορίες με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Μέσα από τα social dining (κοινωνικά δείπνα), γνωρίζουμε επαγγελματίες της εστίασης ενώ συνεργαζόμαστε για την προετοιμασία και την οργάνωση των δείπνων.

Έχοντας αναλάβει ενεργό ρόλο στη μεριδοποίηση και διανομή τροφίμων, το επόμενο βήμα ενδυνάμωσης για τους ωφελούμενούς μας είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση ενός δείπνου, αναλαμβάνοντας ρόλο στην προετοιμασία και το σερβίρισμα.

Η διαδικασία αυτή δίνει την ευκαιρία για νέες επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές, ενώ η εμπειρία που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες είναι χρήσιμη στην αναζήτηση εργασίας, καθώς δοκιμάζουν στην πράξη τις ικανότητές τους και αποκτούν νέες δεξιότητες.

  • Δημιουργούμε pop up restaurants 1 φορά το μήνα
  • 30 ωφελούμενοι ανά μήνα
  • Ενεργοποιούμε 30 συμμετέχοντες από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες
  • Συμβάλουμε στη δικτύωση των ωφελούμενων με εστιατόρια και επαγγελματίες της εστίασης, δίνοντας ενεργό ρόλο στη διοργάνωση γευμάτων, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσουν την εμπειρία που αποκομίζουν στο βιογραφικό τους.

Κάνε δωρεά!

Κάνε ένα σημαντικό βήμα ενδυνάμωσης μέσα από την εμπειρία ενός κοινωνικού δείπνου

Η συνδρομή δωρητών και χορηγών είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού μας αντικτύπου.