Μοιραζόμαστε ιστορίες. Μαθαίνουμε στην πράξη. Συμμετέχουμε ενεργά.

Social Dining

Οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη το φαγητό μόνο ως τροφή, αλλά και ως μια αφορμή για κοινωνική επαφή και αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Το social dining (κοινωνικό γεύμα) κάνει ακριβώς αυτό, μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραστούμε εμπειρίες, να ανταλλάξουμε απόψεις και να κοινωνικοποιηθούμε.

Σε έναν χώρο που επιλέγεται κάθε φορά διαμορφωμένο σαν εστιατόριο, διοργανώνουμε κοινωνικά γεύματα, στα οποία οι ωφελούμενοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι και μοιράζονται ιστορίες με ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, που έχουν διαφορετικές εμπειρίες, γνωρίζουν επαγγελματίες της εστίασης, ενώ παράλληλα συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και την οργάνωση των δείπνων, στην υποδοχή των καλεσμένων και στο σερβίρισμα.

Η διαδικασία αυτή δίνει την ευκαιρία για νέες επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές, ενώ η εμπειρία που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες είναι χρήσιμη στην αναζήτηση εργασίας, καθώς δοκιμάζουν στην πράξη τις ικανότητές τους, αποκτούν νέες δεξιότητες, ενεργοποιούνται και εξελίσσονται.

  • Δημιουργούμε pop up εστιατόρια 3 φορές το μήνα
  • Συμμετέχουν 90 ωφελούμενοι ανά μήνα
  • Ενεργοποιούμε 90 λοιπούς συμμετέχοντες από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες
  • Συμβάλλουμε στη δικτύωση των ωφελούμενων με εστιατόρια και επαγγελματίες της εστίασης, δίνοντας ενεργό ρόλο στη διοργάνωση γευμάτων.

Η δράση με covid-19

Λόγω της πανδημίας κρίθηκε αναγκαίο να προσαρμόσουμε τις δράσεις social dining. Στις δράσεις που σχεδιάζουμε με τις νέες συνθήκες διατηρούμε το σημαντικότερο όφελος των κοινωνικών δείπνων, που είναι η κοινωνικοποίηση, μέσα από την ανταλλαγή ιστοριών και εμπειριών. Αξιοποιώντας λοιπόν τις δυνατότητες για εξ ’αποστάσεως επικοινωνία, δίνουμε στους ωφελούμενούς μας τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο ειδικά προσαρμοσμένων online εκδηλώσεων social dining (κοινωνικών δείπνων). Μέσω μιας online πλατφόρμας, οι συμμετέχοντες μπορούν να βρεθούν με συνανθρώπους τους από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και να αποκτήσουν νέες επαφές, προσωπικές και επαγγελματικές, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Κάνε δωρεά!

Μάθετε περισσότερα για την επανέναρξη των Social Dining, εδώ.

Κάνε ένα σημαντικό βήμα ενδυνάμωσης μέσα από την εμπειρία ενός κοινωνικού δείπνου

Η συνδρομή δωρητών και χορηγών είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού μας αντικτύπου.