Βοήθησε και εσύ σήμερα έναν συνάνθρωπό μας να κάνει μια νέα αρχή!

Κάθε δωρεά μικρή ή μεγάλη είναι ένα τεράστιο βήμα για κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση. 

Στήριξε το έργο της FoodOn μέσω δωρεάς με κατάθεση στον παρακάτω Τραπεζικό λογαριασμό.

Αριθμός Λογαριασμού
5067 10156 3371

IBAN
GR18 0172 0670 0050 6710 1563 371

Τράπεζας Πειραιώς
Δικαιούχος FOOD ON

Η FoodOn βασίζεται αποκλειστικά σε δωρεές ιδιωτών, εταιρειών ή κοινωφελών ιδρυμάτων.