Όραμα & Αποστολή

Όραμα μας είναι μια κοινωνία που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό.

Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην ενεργοποίηση και κοινωνική ενσωμάτωση των συνανθρώπων μας που βιώνουν τη φτώχεια μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και αλληλεγγύης.

 

 

 

Μοίρασε φαγητό, μοίρασε αγάπη!

 

Κάνε δωρεά