Ποιοί Είμαστε

Με όχημα την Τροφή, στη Food On εργαζόμαστε για την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και αλληλεγγύης συμβάλουμε στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην ενδυνάμωση συνανθρώπων μας που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Σήμερα στην Ελλάδα, πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανεργία ή την έλλειψη βασικών αγαθών.

Μέσω του προγράμματος κοινωνικής ενσωμάτωσης της Food On, οι ωφελούμενοι αποκτούν χρήσιμες δεξιότητες ώστε να κάνουν μια νέα, δυναμική αρχή, έχοντας τη δυνατότητα:

– να συμβάλουν στη διαλογή, μεριδοποίηση και διανομή τροφής προσφέροντας παράλληλα σε συμπολίτες, αλλά και εξασφαλίζοντας το δικό τους πακέτο τροφίμων κάθε μήνα

– να συμμετέχουν στη διοργάνωση κοινωνικών δείπνων (social dining), κερδίζοντας ταυτόχρονα νέες επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές

– να εκπαιδευτούν στον χώρο της εστίασης μέσω σεμιναρίων, αποκτώντας γνώσεις και δημιουργώντας ευκαιρίες για απασχόληση.

Πιστεύουμε ότι όλοι μας έχουμε το δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή ως ενεργά και ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθούμε κινητοποιεί τους ανθρώπους ώστε να πάρουν οι ίδιοι στα χέρια τους την εξασφάλιση της Τροφής, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις, ως απαραίτητα βήματα για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Διαδρομή

Είμαστε μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ξεκίνησε τη δράση της το 2017
ως “Άρτος και Αγάπη”.

Κάνοντας μια νέα αρχή ως Food On και με διευρυμένη αποστολή, θέλουμε να προσφέρουμε δίνοντας τη δύναμη σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να ξαναπάρουν στα χέρια τους τη ζωή και να ενσωματωθούν εργασιακά.

Σήμερα δραστηριοποιούμαστε στην Αττική και υλοποιούμε δράσεις σε συνεργασία με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και με ιδιωτικούς φορείς, εταιρίες, δωρητές και υποστηρικτές που στηρίζουν το έργο και ενισχύουν την αποστολή μας.

Στοχεύουμε στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των ανθρώπων. Με κοινό παρονομαστή την Τροφή προσφέρουμε γνώση, στήριξη και ώθηση για μια νέα αρχή.

Μοίρασε φαγητό, μοίρασε αγάπη!

Κάνε δωρεά